R&A ACCOUNTING

 


  www.ra-accounting.ro

 Noi oferim atat firmelor nou infiintate cat si societatilor deja existente urmatoarele servicii:
  • organizarea sistemului de evidenta contabila pentru microintreprinderi sau intreprinderi mici si mijlocii;
  • conducerea si realizarea evidentelor contabile in conformitate cu prevederile legii contabilitatii; intocmirea registrelor contabile cerute de lege;
  • asistenta acordata managerilor in utilizarea informatiei contabile ca element necesar in procesul decizional;
  • calcularea salariilor, intocmirea si depunerea declaratiilor lunare sau trimestriale;
  • intocmirea rapoartelor financiar contabile semestriale si a conturilor anuale
  • efectuarea de analize economico-financiare pe baza informatiilor furnizate de contabilitate; intocmirea de rapoarte;
  • expertize financiar-contabile;
  • asigurarea relatiei cu organismele finantelor publice la care companiile sunt arondate; intocmirea si depunerea lunara a declaratiilor si deconturilor privind obligatiile fiscale (impozite si TVA) si contributiile sociale;
  • asistenta in rezolvarea oricaror altor probleme pentru a caror solutionare este necesara ca sursa de informatii contabilitatea sau care au incidenta asupra contabilitatii;
  • Infiintarea si administrarea de firme noi, societati mici si mijlocii.

Prestarea acestor servicii se realizeaza intr-o maniera deschisa, de comunicare interactiva cu managerii companiilor beneficiare, prin sustinerea intereselor de profitabilitate ale acestora concomitent cu asigurarea respectarii legislatiei financiar contabile si fiscale.

R&A ACCOUNTING - Ce Oferim Noi
R&A ACCOUNTING - Ce Oferim Noi
R&A ACCOUNTING - Ce Oferim Noi